x0x Revízie a funkčné skúšky - areta.eu

Ponuka prác

Revízna skúška Zväčšiť

Revízie a funkčné skúšky

prace

Nový produkt

Informácia o cenovej ponuke v našom sídle, tel. č. +421 2 444 50 266 alebo areta@areta.sk

Viac detailov

Detaily

Spoločnosť ARETA PRO, spol. s r.o. poskytuje východiskové, periodické a mimoriadne revízie elektrických zariadení a inštalácií (novostavieb aj starších budov). Vykonávame revízie elektrických zariadení v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu s napätím do 1000V.

Vykonávame revízie (odborné prehliadky a skúšky) elektrických a zariadení a bleskozvodov v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z.:

  • elektroinštalácií bytov, domov, kancelárií, priemyselných objektov, hál, úradov, škôl, skladov, výrobných pracovísk atď.

Podľa: STN 33 2000-6, STN 33 1500

 

  • bleskozvodov (systémov ochrany pred prepätím a bleskom LPS)

Podľa: STN EN 62305-3, STN 33 2000-6, STN 33 1500

 

  • elektrických spotrebičov (spotrebičov pre domácnosť, spotrebičov kancelárskej a informačnej techniky)

Podľa: STN EN 331610

 

  • elektrického ručného náradia (vŕtačky, brúsky, píly, miešačky atď.)

Podľa: STN EN 331600

Okrem štandardných revízií sa špecializujeme sa aj na revízie elektronických zabezpečovacích systémov, kamerových a monitorovacích systémov a systémov inteligentných budov.
-  Poskytujeme poradenstvo
-  Odstraňujeme závady a nedostatky

Prečo je potrebné vykonávať revízie elektrických zariadení

  • prevencia pred možným úrazom elektrickým prúdom
  • prevencia a zníženie rizika nebezpečenstva požiaru
  • oboznámenie sa zo stavom elektrického zariadenia
  • pre potreby poistenia majetku a osôb a prípadné poistné plnenie
  • platné zákony, nariadenia a vyhlášky vyžadujú uskutočňovať východiskové, periodické a mimoriadne revízie (kontrolný orgán: inšpekcia práce)

5 iných produktov v rovnakej kategórii: